Kennisbank

Vegetatie- of groendaken zijn bijna niet meer weg te denken op platte daken.  Maar waarom worden ze toegepast? Wat zijn de voordelen?

Om te beginnen maken we onderscheid tussen extensieve- en Intensieve vegetatiedaken. Extensieve vegetatiedaken bestaan veelal uit soorten sedum. Ze zijn relatief licht van gewicht (waterverzadigd max. 80kg/m2) en daarmee toepasbaar op veel daken. Intensieve vegetatiedaken, oftewel daktuinen kunnen naast lichte beplanting bestaan uit struiken en zelfs bomen. Het gewicht van deze daken kan oplopen van honderden kilo’s tot wel meer dan een ton per m2. Dit is afhankelijk van de toepassingen/gebruik. Denk daarbij aan recreatie op het deze daken. Vegetatiedaken hebben regelmatig onderhoud nodig van een dakhovenier!

 

Voordelen groendak

De voordelen van vegetatiedaken zijn legio. Behalve de fraaie uitstraling leveren ze een bijdrage aan de biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Daarnaast hebben vegetatiedaken het een verkoelend effect in de zomer op het binnenklimaat van het gebouw.

Natuurlijk dienen er de nodige voorzieningen getroffen te worden. Vanzelfsprekend moet de dakconstructie de extra belasting van het vegetatiedak kunnen dragen. De dakbedekkingsconstructie kan bij een Intensief vegetatiedak bestaan uit een omgekeerd dak met XPS-isolatie of een warmdak met drukvaste isolatie, zoals C-EPS mortel (Isomix Plus) of CG (Foamglas) en bij een Extensief vegetatiedak alleen uit een warmdak. Het dakbedekkingssysteem dient te allen tijde worteldoorgroei bestendig te zijn! Daarnaast speelt drainage een belangrijke rol bij vegetatiedaken. Overtollig regenwater moet worden afgevoerd via vertragende afvoeren! Voorkomen moet worden dat de wortels van de vegetatie niet in het water komen te staan. Een juiste drainagemat voert niet al het regenwater af maar houdt een bepaalde hoeveelheid vast voor de droge periodes. Sedum-plantjes kunnen een periode zonder water maar bij Intensieve daken is het absoluut noodzakelijk dat er gesproeid wordt in droge periodes.

Naast de genoemde combinatiemogelijkheden van recreëren op vegetatiedaken is de combinatie met zonnepanelen interessant. Door het koelend effect in de zomer van het vegetatiedak hebben de zonnepanelen hierdoor een hoger rendement. Dit kan wel tot 10% schelen!  

Er blijken nog steeds onduidelijkheden te bestaan over wat de verschillen zijn tussen teermastiek en asfaltbitumen! 

Onder de verzamelnaam 'dakleer' worden veelal producten/daksystemen op basis van bitumen bedoeld. Onder de noemer 'bitumen' vallen zowel teermastiek als asfaltbitumen. Wat zijn de verschillen?

 

Teermastiek

Honderd jaar geleden werden platte daken standaard waterdicht gemaakt met teermastiek. Teermastiek, of ook wel pek genoemd, komt vrij bij droge distillatie van steenkool. Deze producten werden tot de jaren ‘80 van de vorige eeuw veel gebruikt op daken en in de wegenbouw. Een groot nadeel van teermastiek is, behalve de temperatuurgevoeligheid en UV-bestendheid, de milieubelasting van het product. Het extreem hoge PAK-gehalte (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) geeft een zware milieubelasting en is kankerverwekkend. Begin jaren ’80 werd daarom toepassing om deze reden verboden en kwam een eind aan de verwerking van mastiek op daken en in de wegenbouw.

Maar daarmee was het milieuprobleem nog niet opgelost. We hadden gedurende een lange periode veel platte daken voorzien van mastiek. Precies weten we het niet, maar het zullen vele miljoenen m2 zijn geweest. In de loop van de tijd, nadat de mastiek werd verboden en er onderhoud aan deze 'oude mastiekdaken' moest worden gepleegd, ontstond een ander probleem. Mastiek laten liggen of verwijderen?

Wanneer je een bestaand mastiekdak moet onderhouden/renoveren, haal het oude mastiekdak eraf. Laat het vooral niet liggen. Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden, maar de schade voor het milieu is groot. We moeten het probleem daarom niet doorschuiven naar volgende generaties. Om deze oude mastiekdaken te vernietigen is verbranding bij juiste hoge temperatuur de juiste oplossing.

Asfaltbitumen

Asfaltbitumen komt vrij bij distillatie van aardolie. Asfaltbitumen is in tegenstelling tot teermastiek minder temperatuurgevoelig en kent absoluut geen PAK-probleem (PAK-gehalte << 75 ppm). UV bestendigheid en temperatuurgevoeligheid kan door modificatie van bitumen met polymeren, zoals APP of SBS positief beïnvloed worden. Wat de verschillende polymeren voor invloed hebben op de eigenschappen van gemodificeerde bitumen wordt later toegelicht.  

Door z’n goede beloopbaarheid, geringe gewicht en redelijk goede Lambda-waarde is EPS een populair isolatiemateriaal. De mogelijkheid van afschotisolatie in verschillende afmetingen en de mogelijkheid van diverse soorten cachering (waardoor het onder alle type daksystemen te gebruiken is), maken het materiaal populair bij zowel opdrachtgevers als dakdekkersbedrijven.

 

EPS al meer dan 50 jaar

De toepassing van Geëxpandeerd Polystyreen op daken kennen we al lang. EPS wordt al meer dan 50 jaar toegepast als isolatiemateriaal. We weten hoe het toegepast moet worden in dakbedekkingssystemen om stormschades te voorkomen. We weten ook dat het materiaal een geboortekrimp kent. Daarom is in de 70-er jaren van deze manier van toepassingen afgestapt. De afgelopen jaren is het isolatiemateriaal aan een opmars bezig vanwege zijn recyclebaarheid en flexibiliteit.

 

Keuze type EPS

EPS-isolatieplaten zijn beschikbaar in een gecacheerde en een ongecacheerde variant. Dit is afhankelijk van het type dakbedekking. Daarnaast is EPS als vlakke plaat, maar ook als afschotisolatie interessant. Het afschot hoeft niet in de constructie verwerkt te worden. Het kan op basis van een legplan volledig uitgewerkt worden. Het is bovendien eenvoudiger om EPS te verwerken dan de constructie aan te passen.

 

Verbeteren EPS-isolatie

Men is voortdurend bezig EPS-isolatie te verbeteren. In het begin was ging het om het verbeteren van de thermische stabiliteit. Later kwam daar de verbetering in Lambda-waarde door toevoeging van koolstof bij. Hierdoor krijgt het materiaal een grijs/zwarte kleur.

 

Recyclebaarheid EPS

Daarnaast maakt de mogelijkheid tot recycling van EPS isolatie het materiaal uniek ten opzichte van andere isolatiematerialen. Zowel productie-uitval als snijafval op het dak kan prima gerecycled worden. Ook oude EPS-isolatie daken kunnen worden teruggenomen voor hergebruik.

Om toekomstbestendig te bouwen en EPS volledig te recyclen, ligt mechanische bevestiging voor de hand. Door te kiezen voor een volledig demontabel systeem kunnen de afzonderlijke producten hergebruikt of gerecycled worden. Bovendien zijn er steeds meer terugnamegaranties op de markt om deze manier van bouwen te stimuleren.

Hernieuwbare grondstoffen in plaats van grondstoffen uit aardolie is de nieuwe trend voor toepassing in EPS isolatie. Al met al heeft de EPS isolatie industrie een duidelijke stap gezet naar circulariteit  en duurzaamheid.

Bij het traditionele raffinageproces van aardolie blijft een residu van bitumen over. Deze zogenaamde penetratie bitumen is temperatuurgevoelig en niet UV-bestendig. Aanvankelijk wist men deze temperatuurgevoeligheid te verbeteren door bitumen te blazen (z.g. geblazen bitumen). De temperatuurgevoeligheid (verwekingspunt) ging van ca 50°C naar tot > 110°C (verwekingspunt is de temperatuurgevoeligheid bij een standaardviscositeit). Ook het penetratiegetal (hardheid bij een standaardtemperatuur van 25°C) werd verbeterd. Een bekende omschrijving van geblazen bitumen is 110/30 waarbij 110 het verwekingspunt is en 30 het penetratiegetal. 

Echter, de UV-bestendigheid wordt bij geblazen bitumen niet verbeterd.

Gemodificeerde bitumen

Begin jaren 80 van de vorige eeuw mengde men bitumen met polymeren. Door APP (Atactisch Poly Propyleen) of SBS (Styreen Butadieen Styreen) toe te voegen aan bitumen kreeg deze gemodificeerde bitumen bijzondere eigenschappen. De temperatuurgevoeligheid en de UV-bestendigheid werden hierdoor verbeterd. Op de Nederlandse daken wordt nog steeds meer dan 50% van de platte daken met bitumineuze producten waterdicht gemaakt.

 

Eigenschappen APP gemodificeerde bitumen

APP gemodificeerde bitumen wordt nog steeds in Nederland het meest toegepast (80%) en kenmerkt zich doordat het UV-bestendig is en een hoog verwekingspunt (>150°C) heeft. Dit betekend dat APP gemodificeerde bitumen zonder schutlaag (zoals leislag) kan worden toegepast. De verwerking geschiedt bij uitstek met de brander of (zonder open vuur) koud gekleefd en overlappend gelast met hete lucht. Er zijn ook varianten dit worteldoorgroeibestendig zijn. Door zijn hoge verwekingspunt is APP gemodificeerde bitumen goed toepasbaar op sterk hellende daken (zeker als deze gericht is op het zuiden). Toepassing altijd in een tweelaags systeem. Bij hellende daken, waarbij een zinken goot is toegepast dient de APP-dakbaan altijd gemineraliseerd te zijn anders kan de zinken goot worden aangetast.

 

Eigenschappen SBS gemodificeerde bitumen

Door de rubberachtige eigenschappen heeft SBS gemodificeerde bitumen een hoge vermoeiings-weerstand (goede weerstand bij bewegingen vanuit de ondergrond) en een goede overlapsterkte. Daar tegenover staat dat SBS gemodificeerde bitumen niet UV-bestendig is en dus altijd een schutlaag nodig heeft of het moet worden toegepast onder een ballastlaag van grind/tegels. Met een verwekingspunt van ca 120 °C kan het ook met de gietmethode verwerkt worden. Kan eventueel eenlaags mechanisch bevestigd worden verwerkt.

 

Verdere ontwikkelingen

In de loop van de tijd zijn er ontwikkelingen zoals POCB (Poly Olefine Polymerisaat Bitumen). Speciaal ontwikkeld voor éénlaagse toepassingen.

PV panelen, ofwel zonnepanelen, worden veelvuldig op daken toegepast. Zowel op platte als op hellende daken. Een steeds populairdere manier om groene stroom op te wekken. Energie uit zonlicht zorgt voor een veel lagere milieubelasting. Het dak is door de hoge ligging en het grote beschikbare oppervlak hier uitermate geschikt voor. Natuurlijk is het ene dak geschikter dan het andere dak. De ligging ten opzichte van de zon is van grote invloed op het rendement van de zonnepanelen. Logisch, je wilt er immers zoveel mogelijk uit halen. Ook de constructie van het dak speelt een rol. De meeste daken zijn wel geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Dit geldt niet alleen voor woningbouw, maar ook voor utiliteitsbouw. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op het bedrijfsleven en de industrie om de CO2-uitstoot te verminderen. Zonnepanelen dragen daartoe bij.

 

Soorten PV panelen daken

PV Panelen zijn er in verschillende uitvoeringen en kwaliteiten. Ze kunnen zelfs als onderdeel van de zonwering worden geïntegreerd, als onderdeel van een glazen dak of als flexibele modules worden geïntegreerd in dakpansystemen. Zonnepanelen worden steeds aantrekkelijker. Zeker nu er langzamerhand afscheid genomen wordt van het gas en we meer richting elektrisch gaan als belangrijkste energiebron. Wat te denken van de elektrische auto. Het rendement van zonnepanelen ontwikkelt zich met die behoefte mee. Dat geldt ook voor de esthetiek. Zonnepanelen worden immers steeds mooier en ranker. Dakramen kunnen bijvoorbeeld dezelfde afmeting krijgen als een zonnepaneel. Het enorme potentieel beschikbare platte daken in de utiliteitssector bieden volop mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Dat kan prima met een schuine, naar het zuiden gekeerde draagconstructie, zodat de panelen maximaal kunnen profiteren van het zonlicht.

PV staat voor photo voltaic. Een PV paneel of zonnepaneel bestaat uit een groot aantal zonnecellen en genereert elektriciteit uit zonlicht. Op platte daken zijn het voornamelijk panelen met een afmeting van 1000 x 1600 mm. Flexibele PV modules, geïntegreerd in of op dakbanen komen nog minder vaak voor. De ontwikkelingen hierin gaan snel. Montage van de PV panelen wordt gedaan op frames. Deze frames kunnen los geplaatst worden met een ballast of mechanisch worden bevestigd. De keuze wordt bepaald door de ligging van het gebouw (windgebied) en de hoogte van het dak. Bij mechanisch bevestigde framesystemen wordt de ICOSUN Console geadviseerd. De los geplaatste PV bevestigingssystemen met ballast zijn niet opgenomen in de bestekkenservice van TotaalDakConcept.

 

Onderhoud PV panelen

Doordat er in de loop van tijd de panelen gereinigd moet worden en er onderhoud gepleegd wordt aan de PV installatie moet de dakbedekkingsconstructie daarop afgestemd zijn. De dakbedekkings-constructie moet bestand zijn tegen intensief belopen, waarbij een extra eis is dat Monarplan (PVC folie) en Monarfin (FPO folie) minimaal dikte 1,8 mm dient te zijn. Bij Prelasti (EPDM folie) is de minimaal dikte 1,5mm. Om het rendement van de PV panelen, met name in de zomer, optimaal te benutten, wordt een witte, zonreflecterende dakbedekking geadviseerd.

 

Bestekservice PV panelen dak

TotaalDakConcept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking, waarin het PV panelen dak ook is opgenomen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op het PV panelen dak.

Er ligt in Nederland ca 400.000.000 m2 platte daken. Er komt jaarlijks zo’n 10–15.000.000 m2 bij. Het zijn niet de kleinste daken die we tegenwoordig gerealiseerd zien worden.  100.000 m2 tot wel 150.000 m2 plat dak is geen uitzondering meer. Deze gigantische “dozen” verreizen op bouwgrond die verder niet gebruikt meer kan worden voor andere doeleinden. Wat zou het logisch zijn als we deze gigantische oppervlaktes een extra functie zouden geven en wel op het dak.

In het huidige klimaatbeleid is het genereren van milieuvriendelijk energie top prioriteit. Wind- en  zonenergie zijn daarin de belangrijkste bronnen van alternatieve energie. Hoewel we overtuigd zijn van het nut van deze energie bronnen ontstaat er steeds meer weerstand tegen het plaatsen ervan. Windmolens worden volop in zee gebouwd, maar daar redden we het niet mee. Er zullen ook de nodige op land gebouwd moeten worden en daar ontstaat steeds meer weerstand tegen.

 

Grote velden met zonnepanelen

PV (Photo Voltaic) panelen of zonnepanelen zien we volop toegepast worden daken van woningen , iets wat een goede zaak is. Maar willen we grotere velden met PV panelen aanleggen dan gaan we dat doen op “dure bouwgrond”. Boeren stellen akkergrond beschikbaar om deze vol te leggen met PV panelen. Ook hier zie je steeds meer weerstand ontstaan van omwonenden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen,  zoals de hellingen van een stortplaats te “bekleden” met PV panelen. Maar die zijn er niet zoveel!

Komen we weer terug op die vele m2 plat dak die we prima kunnen ontwikkelen. Geef ze een tweede functie (naast het duurzaam waterdicht houden van het gebouw). Technisch is het mogelijk op zowel bestaande als nieuwe daken. Bij bestaande daken moet natuurlijk wel gekeken worden wat de maximaal toelaatbare extra belasting is. Maar bij het aanbrengen van PV panelen die mechanisch worden verankerd aan het dak praten we over ca 20 kg/m2 extra gewicht. Bij geballaste systemen loopt dit extra gewicht al gauw op tot ca 80 kg/m2 (afhankelijk van ligging gebouw en hoogte van het dak).

Bij nieuwbouw kan natuurlijk in het ontwerpstadium al rekening gehouden worden met deze extra belasting en kan men bij het maken van een keuze voor een dakbedekkingsconstructie hierbij al op inspelen. Denk daarbij aan een dakbedekkingssysteem dat meer belopen zal worden, een minimaal verwachte levensduur heeft van  meer dan 25jaar en bij voorkeur een witte kleur heeft en houdt voor een rendementsverbetering van de PV panelen in de zomer.

 

Dakconstructie

Bij bestaande daken (bij gebleken geschiktheid) is het altijd aan te bevelen te kijken naar de bestaande dakbedekkingsconstructie. Aanwezige warmteweerstand, begaan-/beloopbaarheid, kwaliteit van het dakbedekkingssysteem. Veelal is het raadzaam om sowieso een nieuw dakbedekkingssysteem aan te brengen. Immers, wanneer de PV panelen zijn aangebracht (met een minimale levensduur van  meer dan 25 jaar) kan men tussendoor niet even nieuwe dakbedekking aanbrengen! Ook hier geldt een voorkeur voor witte dakbedekking. Vanzelfsprekend zorgt witte dakbedekking ook voor minder snelle opwarming van het onderliggende gebouw in de zomer.                     

Het aanbrengen van PV panelen op platte daken is zeker niet nieuw en wordt gelukkig al regelmatig toegepast. Zo zijn van veel vestigingen van IKEA de platte daken al voorzien van PV panelen voor eigen gebruik. Echter, het kan veel beter. Als op alle bedrijfspanden middels PV panelen op de daken hun eigen energie behoefte zouden kunnen dekken zou al een grote stap voorwaarts zijn. Een volgende stap zou zijn dat de resterende oppervlakten worden volgelegd met PV panelen, waarbij de overtollige energie wordt terug geleverd aan het net!

Afschot op de Nederlandse platte daken is over het algemeen minimaal. Bij retentiedaken is veelal ook niet nodig of in geringe mate. platdak constructieHet effectieve afschot dat we aanhouden is 1,6% (16mm per m1) gemeten na doorbuiging van (lichte) dakconstructies. De keuze van 1,6% is vrij willekeurig. In Duitsland is het minimale afschot 2%. De functie van het afschot is dat bij regen het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar de afvoeren. Zeker bij staaldaken is dit cruciaal, terwijl bij betondaken dit minder kritisch is.

Afvoeren en noodoverlopen

Natuurlijk dienen de afvoeren en de noodoverlopen op de juiste manier gedimensioneerd te zijn zodat deze bij hevige regen het hemelwater snel en voldoende kunnen afvoeren. De afvoeren dienen verdiept te worden aangebracht. Toch komt het voor dat bij hevige regenval een staaldak instort. De oorzaak kan zijn dat enkele afvoeren/noodafvoeren verstopt waren (gebrek aan reinigend onderhoud), onjuiste dimensionering van de afvoeren of verstoppingen van het afvoerleidingsysteem. Ook het gebrek aan juist afschot kan hiervan de oorzaak zijn. Immers, als bij noodweer het water niet snel genoeg wordt afgevoerd naar de afvoeren kan op willekeurige plaatsen wateraccumulatie plaatsvinden. Dan kan het snel misgaan met instorting als gevolg. Mag er dan helemaal geen water blijven staan op een dak na een regenbui? In Nederland houden we de volgende vuistregel aan dat er over 5% van het dakoppervlak plassen mogen blijven staan verdeeld over het dak met een maximale diepte van 5mm. Natuurlijk is bij betondaken dit alles minder kritisch.

 

Afschot creëren

Afschot kan gecreëerd worden door de dragende onderconstructie op afschot aan te brengen. Bij staaldaken wordt dit vrijwel altijd op deze wijze gerealiseerd. Bij betondaken is dit anders. Bij een warmdakconstructie is het gangbaar om de betonnen onderconstructie vlak te storten, waarna er afschotisolatie wordt aangebracht. Bij een omgekeerd-dakconstructie wordt geadviseerd de betonnen onderconstructie op afschot te storten zodat hierop een volledig gekleefd dakbedekkingssysteem kan worden aangebracht. Een afschotlaag van een zandcement mortel wordt in deze situatie ten alle tijden ontraden!

Ook om andere redenen is afschot van belang. In de BRL (Beoordelingsrichtlijn) 1511 deel 1 ‘baanvormige dakbedekkingssystemen’, het basisdocument voor het afgeven van een ‘attest-met-productcertificaat’ wordt geteld dat stagnerend water moet worden vermeden in verband met de duurzaamheid van het dakbedekkingssysteem.

In de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen wordt ook verwezen naar voldoende afschot van minimaal 1,6% op platte daken.

Een groendak, wel bekend als een vegetatiedak of een sedumdak, heeft verschillende voordelen voor het milieu en de samenleving. Ten eerste helpt het groendak om het stedelijke hitte-eilandeffect te verminderen door de opname van zonnestralen en de reductie van warmte-uitstraling. Daarnaast zorgt een groendak voor de opname van regenwater, waardoor er minder wateroverlast ontstaat en het water geleidelijk aan in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Bovendien bevordert een groendak de biodiversiteit, omdat het een habitat biedt voor verschillende planten en dieren, en draagt het bij aan de luchtkwaliteit door het vastleggen van fijnstof en de uitstoot van CO2 te verminderen. Tot slot kan een groendak ook de levensduur van het dak verlengen, omdat het beschermt tegen UV-straling en weersinvloeden.

Bitumen dakbedekking

Bitumen dakbedekking en kunststof dakbedekking zijn beide geschikt voor platte daken, maar ze hebben verschillende eigenschappen en toepassingen.

Bitumen daken zijn gemaakt van bitumen, een natuurlijk materiaal dat afkomstig is uit ruwe aardolie. Het is relatief goedkoop, duurzaam en waterdicht. Bitumen dakbedekking heeft een enorme waterdichtheid en is erg sterk. De hoge hechtingswaarde zorgt ervoor dat het zich goed op verschillende soorten oppervlakten kan hechten. Bitumen dakbedekking is minder bestand tegen extreme hitte. Het kan hierdoor op sommige plekken onthechten. Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld APP (atactisch polypropyleen) toe te voegen, waardoor de warmteweerstand wordt verhoogd en de weerstand tegen UV-straling.

 

Kunststof dakbedekking

Kunststof daken zijn gemaakt van synthetische materialen zoals PVC of TPO. Ze zijn lichtgewicht, flexibel en gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Kunststof daken zijn duurzamer dan bitumen daken en hebben een levensduur van 20-30 jaar. Ze zijn ook beter voor het milieu omdat ze volledig recyclebaar zijn. Kunststof daken zijn ideaal voor residentiële gebouwen en sommige commerciële toepassingen.

Net zoals bitumen dakbedekking en kunststof dakbedekking heeft ook EPDM-dakbedekking unieke en goede eigenschappen. Zo wordt EPDM gekenmerkt door een zeer lange levensduur van vijftig jaar of zelfs langer. Het materiaal is bestand tegen UV-straling, extreme temperatuurschommelingen en weersinvloeden, waardoor het in alle klimaten goed presteert. Hierdoor is het een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor platte daken.

Een ander voordeel van EPDM is dat het relatief eenvoudig aan te brengen is. EPDM is flexibel en kan op maat worden gesneden. Dit maakt het proces minder arbeidsintensief. EPDM is tevens een duurzame oplossing. Niet alleen door de lange levensduur; ook doordat het recyclebaar is. Het is bovendien gemaakt van synthetisch rubber en bevat geen giftige stoffen die kunnen lekken in het milieu.

Ten slotte is EPDM-dakbedekking een zeer betrouwbare oplossing voor platte daken. De dakbedekking vereist weinig onderhoud en reparaties. Het is hierdoor een ideale keuze is voor gebouweigenaren die op zoek zijn naar een duurzame oplossing die de exploitatiekosten drukken.

 

Samenstelling

EPDM dakbedekking is gemaakt van synthetisch rubber: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer. Het is een zogeheten thermohardend elastomeer dat bestaat uit een mengsel van polymeren van ethyleen, propyleen en dieen monomeer. Deze polymeren worden geproduceerd door de polymerisatie van monomeren onder hoge druk en temperatuur, waarbij lange ketens van polymeren worden gevormd.

Waterretentiedaken zijn aan een opmars bezig. Met name in stedelijke gebieden. Waterretentiedaken  zijn van groot belang om verschillende redenen:

Waterbeheer: Waterdaken spelen een cruciale rol bij het beheer van regenwater. In stedelijke gebieden waar veel verharde oppervlakken zijn, kan regenwater niet in de grond doordringen en stroomt het snel naar riolen en waterwegen. Dit kan leiden tot overbelasting van het rioleringsstelsel en overstromingen. Waterdaken vangen regenwater op en houden het vast, waardoor de piekafvoer wordt vertraagd en de druk op de riolering wordt verminderd. Dit draagt bij aan een beter waterbeheer en helpt overstromingen te voorkomen.

Klimaatadaptatie: Met de toenemende frequentie van hevige regenval als gevolg van klimaatverandering, worden waterdaken steeds belangrijker. Ze helpen steden zich aan te passen aan de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Door regenwater vast te houden en te vertragen, verminderen waterdaken de schade veroorzaakt door overstromingen en verminderen ze de druk op het bestaande watersysteem.

Waterkwaliteit: Waterdaken kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Regenwater kan door middel van filters worden gezuiverd en verontreinigende stoffen kunnen dan worden verwijderd voordat het wordt afgevoerd. Het water dat van waterdaken afloopt, bevat minder verontreinigingen en sedimenten, waardoor de belasting van het oppervlaktewater wordt verminderd.

Duurzaam watergebruik: Waterdaken bieden mogelijkheden voor het hergebruik van regenwater. Het opgevangen water kan worden behandeld en gebruikt voor niet-drinkbare toepassingen, zoals het besproeien van groenvoorzieningen, het doorspoelen van toiletten of industriële processen. Dit vermindert de vraag naar kostbaar drinkwater en bevordert duurzaam watergebruik.

Energie-efficiëntie: Waterdaken kunnen ook bijdragen aan de energie-efficiëntie van gebouwen. Het vasthouden van water op het dak kan dienen als thermische isolatie, waardoor de warmteoverdracht door het dak wordt verminderd. Hierdoor wordt de behoefte aan verwarming en koeling verminderd, wat resulteert in energiebesparingen en lagere energiekosten.

Leefbaarheid en biodiversiteit: Waterdaken kunnen worden ontworpen in combinatie met groendaken. Dit bevordert de biodiversiteit en de leefbaarheid. 

Aluminium dakranden als dakrandafwerking hebben verschillende voordelen. Ook ten opzichte van dakrandafwerkingen van andere materialen:

Bescherming tegen weersinvloeden: Dakranden vormen een beschermende afwerking van de randen van het dak. Ze helpen voorkomen dat water, sneeuw of andere neerslag onder het dakoppervlak terechtkomt en de onderliggende constructie beschadigt. Ze zorgen bovendien voor een vloeiende overgang van gevel naar dak.

Esthetische waarde: Dakranden dragen bij aan de esthetiek van een gebouw. Ze geven het uiterlijk van het dak een nette, afgewerkte uitstraling. Aluminium dakranden zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afwerkingen, waardoor ze passen bij verschillende architecturale ontwerpen.

Onderhoudsgemak: Aluminium dakranden zijn over het algemeen onderhoudsarm. Ze zijn bestand tegen roest, schimmel, rot en insecten, waardoor ze minder gevoelig zijn voor schade en minder onderhoud vereisen dan sommige andere materialen.

Duurzaamheid: Aluminium is een lichtgewicht, maar sterk materiaal dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Het is niet gevoelig voor roest of corrosie, wat betekent dat aluminium dakranden langer meegaan dan sommige andere materialen. Ze zijn ook recyclebaar, waardoor ze een milieuvriendelijke keuze zijn.

Kortom, aluminium dakranden bieden zowel functionele als esthetische voordelen. Ze beschermen het dak tegen schade, voegen waarde toe aan de uitstraling van een gebouw en vereisen weinig onderhoud.

Parkeren op hoogte heeft talloze voordelen. Voordelen ook waar u wellicht niet aan gedacht heeft!

Ruimtebesparing: In stedelijke gebieden kan de beschikbare ruimte beperkt zijn. Door parkeerdaken te creëren, kunnen parkeerfaciliteiten worden geïntegreerd in de verticale ruimte, waardoor kostbare grondoppervlakte wordt bespaard. Dit is vooral voordelig in gebieden waar de vraag naar parkeergelegenheid hoog is.

Optimalisatie van de ruimte: Parkeerdaken maken efficiënt gebruik van ongebruikte ruimtes, zoals daken van gebouwen, winkelcentra, kantoren of appartementcomplexen. Ze bieden extra parkeermogelijkheden zonder de noodzaak van extra landgebruik.

Verbetering van de stedelijke omgeving: Parkeerdaken dragen bij aan het verbeteren van de stedelijke omgeving. Ze verminderen de behoefte aan traditionele parkeerterreinen, wat kan resulteren in een betere stedelijke esthetiek, meer groene ruimtes en een betere integratie van parkeervoorzieningen met de omliggende infrastructuur.

Milieuvriendelijkheid: Parkeerdaken kunnen bijdragen aan milieuvriendelijke initiatieven. Ze verminderen het hitte-eilandeffect doordat ze de blootstelling aan direct zonlicht op het dak verminderen en groene ruimtes kunnen bevatten die de luchtkwaliteit verbeteren. Bovendien kunnen parkeerdaken ook worden uitgerust met zonnepanelen, waardoor hernieuwbare energie wordt opgewekt en de CO2-uitstoot wordt verminderd.

Gebruikersgemak: Parkeerdaken bieden het voordeel van nabijheid en gemak voor gebruikers. Ze kunnen zich bevinden op locaties dicht bij de bestemming, waardoor het parkeren handig en toegankelijk wordt.

Een intensief groendak en een extensief groendak verschillen in ontwerp, gebruik en onderhoudsniveau. Een intensief groendak is bedoeld als een volwaardig gebruiksgebied, vergelijkbaar met een tuin op de begane grond. Het kan worden aangelegd met een diepere substraatlaag, waardoor het geschikt is voor het kweken van gras, struiken, bloemen en zelfs bomen.

Intensieve groendaken bieden mogelijkheden voor recreatie, tuinieren en sociale activiteiten, maar vereisen ook regelmatig onderhoud, irrigatie en soms zelfs structurele versterking vanwege het extra gewicht.

In tegenstelling tot een intensief groendak is een extensief groendak lichter en vereist het minder onderhoud. Het heeft doorgaans een dunne substraatlaag en wordt voornamelijk beplant met vetplanten, grassen en mossen. Extensieve groendaken zijn voornamelijk ontworpen voor ecologische voordelen, zoals het bevorderen van biodiversiteit, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de regenwaterafvoer. Ze zijn over het algemeen niet bedoeld voor actief gebruik door mensen, maar kunnen nog steeds esthetisch aantrekkelijk zijn en een groene omgeving bieden. Ze vereisen meestal minder onderhoud en water geven dan intensieve groendaken.

Bij de aanleg van dakterrassen zijn er verschillende belangrijke aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Ze zijn vanzelfsprekend, maar fouten in de constructie of aanleg, kunnen grote gevolgen hebben.

 1. Constructie en draagkracht: Het dakterras moet worden ontworpen en gebouwd met voldoende draagkracht om het gewicht van het terras zelf, evenals eventuele meubels, plantenbakken en mensen die erop zullen zijn te dragen. 

 2. Waterdichtheid: Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat het dakterras waterdicht is, zodat er geen lekkages ontstaan. Een goede waterdichtingslaag en correcte afvoer van regenwater zijn essentieel om schade aan het dak en het interieur van het gebouw te voorkomen.

 3. Veiligheid: Veiligheid is een belangrijke overweging bij dakterrassen. Zorg voor stevige balustersystemen en borstweringen die voldoen aan de geldende bouwnormen. Deze moeten hoog genoeg zijn om valpartijen te voorkomen. Denk ook aan een veilige toegang tot het dakterras.

 4. Beplanting en irrigatie: Overweeg welke soorten planten en bloemen geschikt zijn voor het dakterras. Kies voor lichtgewicht plantenbakken of maak gebruik van een groendaksysteem. Zorg voor een goede irrigatie om de planten gezond te houden.

Het is aan te raden om samen te werken met professionals. Hierbij kan TotaalDakConcept van dienst zijn. Zeker daar waar het gaat om het afstemmen van de verschillende onderdelen van het dakterras.

Dat klopt. TotaalDakConcept organiseert regelmatig webinars over uiteenlopende onderwerpen over het platte dak. Hierbij komen – afhankelijk van het onderwerp – experts uit de dakenbranche aan het woord. Zij gaan in op actuele ontwikkelingen, dakconstructies, techniek, wet- en regelgeving en op de voordelen van integrale samenwerking, zoals tussen de partners van TotaalDakConcept. De webinars zijn altijd te bekijken op het YouTube-kanaal TotaalDakConceptTV!

Een geballast dak is een type platdakconstructie dat wordt gekenmerkt door het gebruik van ballastmateriaal om de dakbedekking op zijn plaats te houden. In plaats van traditionele bevestigingsmethoden zoals lijm, schroeven of mechanische bevestigingen, wordt er een laag ballast aangebracht bovenop de dakbedekking om deze op zijn plaats te houden en te beschermen tegen windbelastingen.

Het ballastmateriaal kan verschillende vormen aannemen, zoals grind, kiezelstenen, tegels of zelfs vegetatie, afhankelijk van het type geballast dak. Het wordt gelijkmatig verdeeld over het dakoppervlak om een stabiele en veilige laag te vormen die de dakbedekking op zijn plaats houdt.

Geballaste daken hebben verschillende voordelen. Ze bieden extra bescherming tegen wind, omdat het gewicht van het ballastmateriaal de dakbedekking stevig op zijn plaats houdt. Bovendien helpt de ballastlaag bij het reguleren van de temperatuur op het dak, waardoor het thermisch comfort in het gebouw kan worden verbeterd. Daarnaast kan de ballastlaag ook dienen als een extra brandwerende barrière.

Het onderhoud van geballaste daken kan echter wat uitdagender zijn, omdat het ballastmateriaal periodiek moet worden gecontroleerd en onderhouden. Ook kan het gewicht van het ballastmateriaal een extra belasting vormen op de dakconstructie. 

Een mechanisch bevestigd dak is een type dakbedekkingssysteem dat wordt vastgemaakt aan de onderliggende dakconstructie met behulp van mechanische bevestigingen zoals schroeven, clips of klemmen. In tegenstelling tot andere methoden, zoals het gebruik van lijm of hete bitumen, vertrouwt een mechanisch bevestigd dak op fysieke bevestigingen om de dakbedekkingsmaterialen op hun plaats te houden.

Bij een mechanisch bevestigd dak worden de dakbedekkingsmaterialen rechtstreeks op de dakconstructie aangebracht, en vervolgens worden de mechanische bevestigingen gebruikt om de materialen op hun plaats te vergrendelen. Deze bevestigingsmethoden worden meestal gebruikt bij platte of licht hellende daken.

Het voordeel van een mechanisch bevestigd dak is dat het relatief eenvoudig te installeren is en minder afhankelijk is van het gebruik van chemische lijmen of andere hechtmiddelen. Dit kan de installatietijd verkorten en de kosten verlagen. Bovendien kan een mechanisch bevestigd dak gemakkelijker worden onderhouden en gerepareerd, omdat de materialen eenvoudig kunnen worden verwijderd en vervangen.

Het is echter belangrijk op te merken dat de keuze voor een bepaald type dakbedekkingssysteem, inclusief de bevestigingsmethode, afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder het type dak, de weersomstandigheden, de lokale bouwvoorschriften en de gewenste duurzaamheid van het dak.

Een goed geïsoleerd plat dak is van groot belang, vooral tijdens zowel de warme zomermaanden als de koude wintermaanden. Een effectieve dakconstructie is het omkeerdak. Hierbij wordt de isolatie aan de buitenkant van de dakafdichting geplaatst, dus onder de isolatielaag. Bovenop de isolatie komt een ballastlaag.

De isolatie beschermt niet alleen de dakbedekking, maar ook de draagstructuur tegen grote temperatuurschommelingen. De isolatie verlengt de levensduur van de dakbedekking doordat deze beschermd wordt tegen UV-straling.

 

Mechanische beschadigingen aan de dakbedekking, door het belopen tijdens onderhoud of gebruik als terras, tuindak, parkeerdak, speeldak, etc., worden door de isolatielaag tegengegaan.

Het omkeerdak heeft een relatief goede brandveiligheid door de interne brandweerstand van de draagstructuur en de bescherming tegen vliegvuur door de ballastlaag.

 

De installatie van het omkeerdak is minder afhankelijk van het weer; de isolatie kan ook bij lage temperaturen en neerslag worden geplaatst, wat de dakdekker veel flexibiliteit biedt.

De dakbedekking bevindt zich aan de warme zijde van de thermische isolatie, waardoor deze tegelijkertijd als waterdichting en dampremmende laag fungeert, wat de dakconstructie vereenvoudigt.

 

Het omkeerdak maakt het mogelijk om de isolatie los op de dakbedekking te leggen, waardoor de verschillende onderdelen van het dak gescheiden kunnen worden afgevoerd. Bij verbouwingen of afbraak leidt dit tot aanzienlijke milieutechnische voordelen, zoals hergebruik en/of recycling. De milieubalans van het omkeerdak is dus zeer gunstig.

 

Omkeerdaken fungeren als een continue isolatieschild aan de buitenkant van de constructie en voldoen volledig aan de huidige energie-eisen van gebouwen. De thermische isolatie vermindert warmteverlies tijdens de winter en voorkomt oververhitting van het gebouw in de zomer, waardoor de behoefte aan airconditioning afneemt.

Groendaken, ook wel  levende daken, zijn bedekt met vegetatie en bieden veel milieuvoordelen. Ze kunnen helpen de temperatuur van gebouwen te reguleren, luchtvervuiling te verminderen, regenwater af te voeren en ze vormen een impuls voor de biodiversiteit. Ze zijn onmisbaar inmiddels. Welke soorten beplanting zijn nu geschiklt voor gebruik op groendaken? Enkele voorbeelden:

 

 1. Sedums: Sedums, ook wel vetkruid genoemd, zijn uitstekend voor groendaken vanwege hun vermogen om te overleven in droge, rotsachtige omstandigheden. Ze hebben weinig onderhoud nodig en kunnen goed tegen droogte. Voorbeelden zijn Sedum acre, Sedum album en Sedum spurium.
 2. Grassen en kruiden: Bepaalde soorten grassen en kruiden kunnen ook worden gebruikt. Bijvoorbeeld de soorten Festuca, Stipa en Carex. Sommige soorten kruiden zoals tijm, oregano en lavendel zijn ook geschikt omdat ze bestand zijn tegen droogte en weinig onderhoud vergen.
 3. Wilde bloemen: Deze voegen kleur en diversiteit toe aan het dak en kunnen nuttig zijn voor het aantrekken van nuttige insecten. Voorbeelden zijn wilde margriet (Leucanthemum vulgare), rode klaver (Trifolium pratense) en verschillende soorten veldbloemen.
 4. Mos: Mossen zoals Sphagnum kunnen worden gebruikt voor groendaken, vooral in vochtige, schaduwrijke omstandigheden.

Natuurlijk is deze lijst verre van compleet. De mogelijkheden op groendaken zijn legio. Het is belangrijk om te overwegen dat de keuze van planten afhangt van het klimaat, de hellingshoek van het dak, de hoeveelheid zonlicht, de diepte van het groeimedium en natuurlijk de functie. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een TotaalDakConcept voordat je begint met het aanleggen van een groendak.

 
 

Bestaat dat eigenlijk wel: het beste platte dak? Er zijn veel factoren die bepalen wat het beste platte dak zou kunnen zijn, afhankelijk van de behoeften en het budget van een project. Er spelen echter nog meer factoren een rol, waarvan we er hier enkele kort bespreken. 

 

Materialen

Er zijn verschillende materialen beschikbaar voor platte daken, zoals EPDM, PVC, TPO, en bitumen. Elk materiaal heeft zijn eigen voordelen en nadelen, afhankelijk van de weersomstandigheden, de levensduur, en de kosten.

Ontwerp

Het ontwerp van een plat dak kan ook invloed hebben op de kwaliteit. Een goed ontworpen afwateringssysteem, isolatie, en ventilatie kunnen bijdragen aan de duurzaamheid en efficiëntie van het dak.

Installatie

De kwaliteit van de installatie speelt een cruciale rol in de prestaties van een plat dak. Een ervaren en gekwalificeerde dakdekker kan ervoor zorgen dat het dak correct wordt geïnstalleerd, wat de levensduur en prestaties kan verbeteren.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud en inspecties kunnen helpen om problemen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen, wat de levensduur van het dak kan verlengen.

Duurzaamheid

Voor sommige mensen kan het beste dak ook betekenen dat het milieuvriendelijk is. Er zijn groene dakopties beschikbaar die kunnen bijdragen aan energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dat geldt ook voor het soort dakbedekking én de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

Het "beste" platte dak is dus subjectief en hangt af van verschillende factoren, zoals materialen, budget, weersomstandigheden, esthetiek, duurzaamheid en vakmanschap. Er is niet één enkel "best" plat dak dat voor elke situatie geschikt is. Door de bovenstaande factoren in overweging te nemen, kun je een dak kiezen dat het beste past bij bepaalde specifieke behoeften en wensen.

Een circulair dak is een platdakconcept, waarbij het ontwerp en de constructie van het dak zijn gericht op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van hergebruik van materialen. In plaats van traditionele bouwmethoden, waarbij materialen vaak worden afgedankt na hun levensduur, worden bij circulaire daken materialen gekozen die aan het einde van hun gebruik op dat dak opnieuw kunnen worden gebruikt of gerecycled.

Dit type dak maakt soms gebruik van modulaire ontwerpen, waarbij componenten zoals dakbedekking (EPDM of Bitumen), isolatiematerialen, en zelfs zonnepanelen, eenvoudig kunnen worden verwijderd, vervangen of gerecycled. Materialen worden gekozen op basis van hun duurzaamheid, levensduur en de mogelijkheid tot hergebruik of recycling. Vaak worden natuurlijke of gerecyclede materialen gebruikt.

Daarnaast kan een circulair dak ook bijdragen aan de biodiversiteit en waterbeheer. Zo kunnen er groendaken van worden gemaakt die niet alleen isoleren, maar ook helpen bij waterretentie en het bieden van leefruimte voor stadsnatuur. Het concept van een circulair dak is een stap richting een duurzamere toekomst, waarin bouw en milieu harmonieus samenwerken.

EPDM-dakbedekking, een synthetisch rubbermateriaal, biedt diverse voordelen voor daken:

1. Duurzaamheid: EPDM heeft een uitzonderlijk lange levensduur. Het materiaal is bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals UV-straling, hoge temperaturen, en hevige regenval, waardoor het tot wel 50 jaar mee kan gaan.

2. Waterdichtheid: EPDM is volledig waterdicht, waardoor het uitstekend geschikt is voor platte en lichthellende daken. Dit vermindert het risico op lekkages en waterschade.

3. Onderhoudsarm: In tegenstelling tot sommige andere dakbedekkingsmaterialen vereist EPDM weinig onderhoud. Het is bestand tegen rot en corrosie. Het hoeft niet periodiek vervangen of behandeld te worden.

4. Milieuvriendelijk: EPDM is een milieuvriendelijke keuze. Het materiaal is - mits schoon - recyclebaar en vereist relatief weinig energie om te produceren. Daarnaast draagt het bij aan de energie-efficiëntie van gebouwen door zijn isolerende eigenschappen.

5. Flexibiliteit: EPDM behoudt zijn flexibiliteit bij zowel lage als hoge temperaturen, waardoor het niet scheurt of breekt. Deze flexibiliteit maakt het geschikt voor diverse dakontwerpen en -structuren.

Aluminium dakrandafwerking, waaronder aluminium dakranden en muurafdekkappen, biedt verschillende voordelen:

1. Duurzaamheid: Aluminium is een zeer duurzaam materiaal dat bestand is tegen corrosie en oxidatie. Het kan extreme weersomstandigheden weerstaan zonder te roesten of te corroderen, wat bijdraagt aan een lange levensduur.

2. Lichtgewicht: Ondanks zijn sterkte is aluminium licht van gewicht, wat het installatieproces vereenvoudigt en de belasting op de dakconstructie vermindert. Dit maakt het een ideale keuze voor zowel nieuwe als gerenoveerde gebouwen.

3. esthetiek: Aluminium dakranden en muurafdekkappen hebben een strak en modern uiterlijk. Ze kunnen in vrijwel alle Ral-kleuren en afwerkingen worden geleverd, wat architecten en bouwers de mogelijkheid biedt om de uitstraling van het gebouw te verbeteren.

4. Onderhoudsvriendelijk: Aluminium vereist weinig onderhoud. Het hoeft niet geschilderd of behandeld te worden en is gemakkelijk schoon te maken, waardoor het zijn uiterlijk jarenlang behoudt.

5. Milieuvriendelijk: Aluminium is volledig recyclebaar, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het materiaal. Het recyclen van aluminium kost minder energie dan het produceren van nieuw aluminium, wat het een milieuvriendelijke keuze maakt.

6. Veelzijdigheid: Aluminium is flexibel in ontwerp en toepassing. Het kan worden aangepast aan verschillende dakvormen en -groottes, wat het geschikt maakt voor zowel commerciële als residentiële projecten.

7. Brandveiligheid: Aluminium is niet-brandbaar en draagt niet bij aan de verspreiding van vuur, wat een belangrijk veiligheidsaspect is in bouwconstructies.

Deze combinatie van duurzaamheid, esthetiek, lichtgewicht, onderhoudsgemak, milieuvriendelijkheid, veelzijdigheid en brandveiligheid maakt aluminium dakrandafwerking een uitstekende keuze voor zowel functionele als esthetische daktoepassingen.

De toekomst van platte daken in stedelijke gebieden wordt gekenmerkt door verschillende innovatieve trends en ontwikkelingen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

 1. Groene Daken: Er is een groeiende trend in het gebruik van platte daken voor groene daken. Ze bieden meerdere voordelen, zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de stedelijke hitte-eilandeffecten, het verhogen van biodiversiteit en het beheren van regenwater.
 2. Zonne-energie: Platte daken zijn ideaal voor de installatie van zonnepanelen. Dit komt door hun grote, ononderbroken oppervlak en de mogelijkheid om de panelen optimaal naar de zon te richten. De integratie van zonne-energiesystemen op platte daken kan helpen bij het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verlagen van de energiekosten.
 3. Recreatieve ruimtes: In steden waar de ruimte beperkt is, kunnen platte daken worden omgezet in extra leefruimte. Dit kan variëren van eenvoudige terrassen tot meer complexe voorzieningen zoals tuinen, speelplaatsen, of zelfs zwembaden.
 4. Regenwateropvang: Platte daken kunnen worden ontworpen om regenwater op te vangen en te hergebruiken . Dit water kan worden gebruikt voor irrigatie, toiletspoeling, of andere niet-drinkbare toepassingen, wat helpt bij het verminderen van de druk op het stedelijke waterbeheersysteem. Steeds vaker worden retentiedaken toegepast in stedelijke gebieden om bijvoorbeeld hemelwater langer vast te houden om zodoende de riolering te ontlasten.
 5. Duurzame bouwmaterialen: De ontwikkeling van nieuwe, duurzamere materialen voor platte daken draagt bij aan de milieuvriendelijkheid van stedelijke gebouwen. Deze materialen kunnen energie-efficiënter zijn, een langere levensduur hebben en gemakkelijker te recyclen zijn.
 6. Integratie met Smart City-technologieën: Platte daken kunnen worden uitgerust met sensoren en andere slimme technologieën om energieverbruik te monitoren, weersomstandigheden te volgen en zelfs de gezondheid van de vegetatie op groene daken te bewaken.
 7. Regelgeving: Overheden richten zich steeds meer op regelgeving om het gebruik van platte daken voor duurzame doeleinden te stimuleren, zoals groene daken, retentiedaken of daken met zonnepanelen.

Deze trends weerspiegelen een groeiend bewustzijn van de potentiële waarde van platte daken in stedelijke omgevingen. Niet alleen als functionele structuren, maar ook als sleutelcomponenten in de realisatie van duurzaamheidsambities.

Mechanisch bevestigen van dakbedekking is een methode voor het installeren van dakbedekkingssystemen waarbij de dakbedekkingsmaterialen, zoals membranen van EPDM, PVC of bitumen, mechanisch worden bevestigd aan de onderliggende dakconstructie. In vergelijking met volledig verlijmde systemen, waarbij de dakbedekking aan de ondergrond wordt gelijmd, worden bij mechanisch bevestigde systemen bevestigingsmiddelen, zoals schroeven of tules of tule-schroefcombinaties gebruikt om het dakmateriaal op zijn plaats te houden.

 

Enkele belangrijke aspecten van mechanisch bevestigde dakbedekking zijn:

Installatiegemak: Het installatieproces van mechanisch bevestigde dakbedekking is over het algemeen sneller dan bij volledig verlijmde systemen. Dit kan leiden tot lagere installatiekosten en minder arbeidsuren.

Windweerstand: Mechanisch bevestigde systemen bieden een goede weerstand tegen windbelasting. Door de bevestiging van het dakmateriaal aan de onderliggende constructie met behulp van mechanische middelen, is het dak prima bestand tegen windstoten.

Thermische uitzetting en krimp: Mechanisch bevestigde systemen kunnen beter omgaan met thermische uitzetting en krimp van het dakmateriaal. Dit is vooral belangrijk bij temperatuurvariaties die kunnen optreden gedurende de levensduur van het dak.

Onderhoud en reparatie: Mechanisch bevestigde systemen kunnen gemakkelijker toegankelijk zijn voor inspectie, onderhoud en reparatie dan volledig verlijmde systemen. Indien nodig kunnen beschadigde delen van het dakmateriaal eenvoudiger worden vervangen.

Toepassingen: Mechanisch bevestigde dakbedekking wordt vaak gebruikt op platte of licht hellende daken in commerciële, industriële en residentiële gebouwen. Het kan worden toegepast op verschillende soorten ondergronden, waaronder beton, hout, metaal en isolatiematerialen.

Witte daken, ook wel bekend als 'cool roofs', zijn belangrijk om verschillende redenen:

Reflectie van zonnestraling: Witte daken hebben een hoge albedo, wat betekent dat ze een groot deel van het zonlicht weerkaatsen in plaats van het te absorberen. Hierdoor blijft het dakoppervlak koeler en wordt de opwarming van het gebouw verminderd.

Verlaging van de energiekosten: Doordat witte daken minder warmte absorberen, wordt de behoefte aan airconditioning verminderd tijdesn warme en zonnige periodes. Hierdoor kunnen energiekosten worden verlaagd en kan de vraag naar elektriciteit voor koeling worden verminderd.

Verlaging van de stedelijke hitte-eilandeffecten: Stedelijke gebieden hebben vaak hogere temperaturen dan omliggende landelijke gebieden als gevolg van de hoge dichtheid van bebouwing en bestrating, bekend als het stedelijke hitte-eilandeffect. Door het gebruik van witte daken in stedelijke gebieden kan de hitte worden verminderd en het thermisch comfort worden verbeterd voor bewoners.

Verlenging van de levensduur van het dak: Doordat witte daken minder worden blootgesteld aan extreme hitte, kunnen ze minder snel degraderen en hebben ze over het algemeen een langere levensduur dan donkerdere dakoppervlakken.

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: Aangezien witte daken helpen bij het verminderen van de behoefte aan mechanische koeling, kan het gebruik ervan indirect leiden tot een lagere vraag naar energie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Over het algemeen kunnen witte daken een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de energiebehoeften van gebouwen, het verbeteren van het thermisch comfort en het verminderen van de impact van stedelijke hitte-eilanden, wat allemaal bijdraagt aan een duurzamere stedelijke omgeving.

Platte daken kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van hittestress in stedelijke gebieden. Hier zijn een aantal manieren waarop platte daken kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress:

Cool roofs: Platte dakoppervlakken kunnen worden behandeld met lichte, reflecterende materialen, zoals witte coatings of speciale dakbedekking met een hoog albedo. Deze cool roofs weerkaatsen een groot deel van de zonnestraling, waardoor de temperatuur van het dakoppervlak wordt verlaagd. Dit vermindert de warmte die het gebouw absorbeert en draagt bij aan het verminderen van de stedelijke hitte-eilandeffect.

Groene daken: Groene daken, ook wel bekend als vegetatiedaken, kunnen worden aangelegd op platte daken door het aanbrengen van een laag van levende planten en vegetatie. Deze groene daken bieden tal van voordelen, waaronder het verminderen van de hitteabsorptie van het dakoppervlak door verdamping en schaduw, waardoor de omgevingstemperatuur lager blijft.

Waterretentie: Platte daken kunnen worden ontworpen met ingebouwde waterretentiesystemen, zoals regenwateropvangsystemen en groene daken. Deze systemen helpen bij het vasthouden en verdampen van water, waardoor de omgevingstemperatuur wordt verlaagd door middel van verdampingskoelingseffecten.

Zonwering en overhangende structuren: Platte daken kunnen worden ontworpen met overhangende structuren of zonweringssystemen om directe blootstelling aan de zon te verminderen. Dit helpt bij het verminderen van de opwarming van het gebouw en draagt bij aan het verminderen van hittestress in de directe omgeving.

Door het implementeren van deze en andere passende ontwerpelementen kunnen platte daken een integraal onderdeel vormen van een aanpak om hittestress in stedelijke gebieden te verminderen.

Daglicht doet enorm veel met een gebouw. Een glazen dak of lichtkoepel kan een wereld van verschil maken - voor nieuwbouw, maar ook voor renovatie en transformatie. In combinatie met natuurlijke ventilatie wordt het maximale duurzame comfort bereikt.

Het is niet iets waar je graag over nadenkt: een brand in het gebouw. Toch moeten de voorzieningen op peil zijn om ervoor te zorgen dat gebruikers zekerheid hebben over een veilige vluchtroute.  dragen nadrukkelijk bij aan de brand- en vluchtveiligheid van een gebouw. Door rook én warmte vroegtijdig uit het gebouw te leiden (en eventueel te compartimenteren met bijvoorbeeld rook- en brandschermen) heeft de brandweer direct zicht op de brandhaard, zorgt de hitte niet voor overbelasting en hebben personen meer tijd om het gebouw te verlaten.