Zonreflectiedak

Zonreflectiedak. Wat is dat?

Voorbeeld van een zonreflectiedak

Een zonreflectiedak, ook wel cool roof genoemd, is een wit dak dat zonlicht reflecteert en minder warmte absorbeert. De witte kleur zorgt ervoor dat warmte wordt weerkaatst. Het dak blijft hierdoor koeler en er trekt minder warmte in het gebouw. Een koeler dak zorgt voor een betere klimaatbeheersing en is beter voor het milieu.

Klimaatbeheersing in het gebouw wordt gemakkelijker en voordeliger; binnen wordt de temperatuur comfortabeler en het energieverbruik voor koeling gaat omlaag. Witte daken kunnen tot 20% kosten besparen voor koeling van de binnenruimte. Een (schoon) zonreflectiedak of wit dak kan tot zo’n 85% zonlicht reflecteren en 92% procent van de opgenomen warmte weer afgeven aan de omgeving. Hierdoor zakt de binnentemperatuur en hoeft er geen of minder gebruik te worden gemaakt van koelingssystemen, zoals airconditioning.

Een wit en koeler dak is bovendien beter voor het milieu. Het helpt om opwarming van de omgeving, die niet goed is voor de leefbaarheid, te verminderen. Hoe hoger de reflectiewaarde (SRI – Solar Reflectance Index) en hoe beter de thermische dakisolatie hoe meer energiebesparing mogelijk is.

Soorten zonreflectiedaken

Een zonreflectiedak wordt uitgevoerd met hoogwaardige kunststof dakbanen op basis van TPO (Icopal Everguard) of PVC (Icopal Cosmofin) met een witte afwerking. De zeer hoge reflectiewaarde van de kleur Reflectie Wit zorgt voor optimale reflectie van zonlicht.

Toepassingsmogelijkheden

Toepassing van zonreflectiedaken wint terrein met het toenemende belang van zuinig omgaan met energie. Reflecterende dakbedekking is het meest effectief voor:

  • • Gebouwen met koeling/airconditioning (vooral omdat de kosten om te koelen hoger zijn dan de kosten  om te verwarmen)
    • Daken met zonnepanelen
    • Daken met weinig isolatie
    • Gebouwen waar veel warmte vrijkomt
    • In stedelijke gebieden

Denk aan nieuwbouw of dakrenovatie van scholen, ziekenhuizen, industriële gebouwen, maar ook aan woningen.

Subsidie op reflectiedak

Eigenaren van bedrijfspanden die kiezen voor een wit reflecterend dak kunnen Energie-Investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Dit geldt voor na-isoleren van het dak in combinatie met het aanbrengen van een wit dak. Voor het na-isoleren van een bestaand bedrijfsgebouw en aanvullend van witte dakbedekking voorzien kunnen bedrijven bij een vennootschapsbelastingspercentage van 25%, ruim 11% besparen op deze investering. De investering in na-isolatie komt tot maximaal 20 euro/m2 voor EIA-aftrek in aanmerking, de investering in na-isolatie en witte dakbedekking samen tot maximaal 30 euro/m2.

Bestekservice zonreflectiedak

TotaalDakConcept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking waarin het zonreflectiedak of cool roof ook is opgenomen. Ga naar bestekservice plat dak om de algemene tool te starten. Of ga direct naar bestekservice zonreflectiedak om zonder kans op fouten de bestekservice verder in te vullen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op het zonreflectiedak.