Groendak Extensief

Groendak Extensief. Wat is dat?

voorbeeld van een groendak

Een groendak extenstief is een dak dat bedekt is met planten of gras. Dit groendak biedt een absolute meerwaarde voor elk architecturaal project en zorgt voor een groenere leefomgeving. Een groendak extensief is bovendien niet alleen mooi om naar te kijken, maar biedt ook vele andere voordelen. In principe kan op elk type dak een groendak extensief worden aangelegd. In sommige gemeentes kan je zelfs een subsidie krijgen om een groendak aan te leggen.

Soorten Groendaken

  • Groendak Extensief
    Extensieve groendaken ook wel sedumdaken of vegetatiedaken genoemd, zijn begroeid met mossen, vetplanten, kruiden en/of wilde bloemen.
  • Groendak Intensief
    Intensieve groendaken of daktuinen bestaan net zoals gewone tuinen uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen.

Toepassingsmogelijkheden en voordelen van groene daken

Het extensieve groendak wordt gebruikt op zowel hellende als platte daken. Het Intensieve groendak treft men niet alleen aan op daken van gebouwen, maar ook bovenop ondergrondse constructies zoals parkeerkelders. Het grootste voordeel van groendaken is dat ze neerslag voor een groot deel tegenhouden en deze neerslag daarna via verdamping weer afgeven, waardoor de kans op overstroming verkleind. Daarnaast hebben groendaken een positief effect op het ecologisch welzijn. Groendaken bieden bijvoorbeeld schuil- en broedplaatsen voor bijvoorbeeld vogels en insecten. Bovendien draagt een groendak bij aan een beter leefmilieu en verhoogt het zuurstofgehalte in de omgeving. Tenslotte zorgen groendaken voor extra geluidsisolatie. De lawaaihinder van neerslag en hagel, maar ook van omgevingsgeluiden zal sterk afnemen.

Bestekservice Groendak Extensief

Totaal Dak Concept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking waarin het groendak extensief ook is opgenomen. Ga naar bestekservice plat dak om de algemene tool te starten. Of ga direct naar bestekservice groendak extensief om zonder kans op fouten de bestekservice verder in te vullen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op het groendak extensief.