Groendak

Groendak Intensief. Wat is dat?

voorbeeld van een groendak

Een groendak wordt ook wel vegetatiedak of daktuin genoemd. De bedekkingslaag varieert van mossen, bloemen en kruiden (extensief groendak) tot grassen, struiken en bomen (intensief groendak). Om misverstanden te voorkomen: Het ‘groen’ uit groendak heeft niet zozeer betrekking op de kleur maar op de natuurlijke, organische begroeiing.

Een intensief groendak is een dak dat bedekt is met bijvoorbeeld gazon, struiken of bomen. Het groendak biedt een absolute meerwaarde voor elk architecturaal project en zorgt voor een groenere leefomgeving. Een intensief groendak is bovendien niet alleen mooi om naar te kijken, maar biedt ook vele andere voordelen. In principe kan op elk type dak een intensief groendak worden aangelegd. In sommige gemeentes kan zelfs subsidie aangevraagd worden om een groendak aan te leggen.

Soorten Groendaken

  • Extensief Groendak
    Extensieve groendaken ook wel sedumdaken of vegetatiedaken genoemd, zijn begroeid met mossen, vetplanten, kruiden en of wilde bloemen. Extensieve groendaken vergen minder onderhoud.
  • Intensief Groendak
    Intensieve groendaken of daktuinen bestaan net zoals gewone tuinen uit bijvoorbeeld een gezon, heesters en soms zelfs bomen. Intensieve groendaken vergen meer onderhoud.

     

Toepassingsmogelijkheden en voordelen van groene daken

Het extensieve groendak wordt gebruikt op zowel platte als hellende daken. Het intensieve groendak treft men niet alleen aan op daken van gebouwen, maar ook bovenop ondergrondse constructies, zoals parkeerkelders.

Groendaken verlagen temperatuur
Vegetatiedaken verlagen in de zomermaanden de temperatuur van het dak. Dit kan tot energiebesparing leiden, omdat mechanische koeling minder vaak nodig is. Bovendien vermindert een groendak het zogeheten Urban Heat Island Effect in steden. Gebouwen in een stedelijke omgeving houden immers warmer vast. In een stad kan het ‘s nachts 5 tot 10 graden warmer zijn dan de omgeving buiten de stad. De inrichting van het groendak heeft invloed op de binnenstedelijke koelingsgraad. De weerkaatsing hangt af van de bladgrootte en heeft invloed op de mate van verdamping. De toepassing van pv-panelen (zonnepanelen) kan bovendien zorgen voor een lagere temperatuur op het dak, waardoor een hogere zonne-energieopbrengst mogelijk is.

Minder windschade
Een vegetatiedak zorgt ook voor een lagere kans op windschade doordat de dakbedekking wordt beschermd door een vegetatielaag. 

Waterbuffering door vegetatiedak
Een belangrijke eigenschap van een groendak is dat deze zorgt voor de buffering van water, waardoor het riool en de zuivering minder belast worden. Vegetatiedaken geven daarnaast de opgevangen neerslag via verdamping weer af. Er zijn verschillende factoren van invloed op de waterregulering. Bij extreme regenbuien dient de waterberging groter te zijn. De mate van buffering is bovendien afhankelijk van het soort en de dikte van het substraat, de drainagelaag, de soort begroeiing en de hoeveelheid begroeiing.

Ecologische en recreatieve voordelen
Groendaken dragen bij aan het ecologisch welzijn en zorgen voor een hoger zuurstofgehalte. Ze bieden bijvoorbeeld schuil- en broedplaatsen voor bijvoorbeeld vogels en insecten. Een prettige bijkomstigheid is dat vegetatiedaken de lawaaihinder van neerslag fors kunnen beperken.

Een groendak of vegetatiedak heeft, indien de toepassing daar ruimte voor biedt, ook een recreatieve en natuurlijke functie. Een soort parkje of tuin op het dak, waar men kan verblijven. Daarnaast heeft een groendak een positieve invloed op de luchtkwaliteit, zeker in binnenstedelijke gebieden.

Bestekservice Groendak Intensief

Totaal Dak Concept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking waarin het groendak intensief ook is opgenomen. Ga naar bestekservice plat dak om de algemene tool te starten. Of ga direct naar bestekservice groendak intensief om zonder kans op fouten de bestekservice verder in te vullen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op het groendak intensief.