PV Panelen Dak

PV Panelen Dak. Wat is dat?

Dak met zonnepanelen

PV panelen, oftewel zonnepanelen, worden veelvuldig op daken toegepast. Zowel op platte als op hellende daken. Hier komt groene stroom vandaag. Energie uit zonlicht. Het dak is door de hoge ligging en grote beschikbare oppervlak hier uitermate geschikt voor.

Soorten PV panelen daken

Op platte daken zijn het voornamelijk panelen met een afmeting van 1000x1600mm. Flexibele PV modules, geïntegreerd in/op dakbanen, komen nog weinig voor! De panelen op platte daken worden onder een hoek geplaatsten en zoveel mogelijk gericht op het zuiden. Montage van de PV panelen wordt gedaan op frames. Deze frames kunnen los geplaatst worden met een ballast of mechanisch bevestigd. Keuze wordt bepaald door ligging gebouw (windgebied) en hoogte van het dak. Bij mechanisch bevestigde frame-systemen wordt de ICOSUN Console geadviseerd. De los geplaatste PV bevestigingssystemen met ballast zijn niet opgenomen in de bestekkenservice van Totaal Dak Concept.

Toepassingsmogelijkheden en aandachtspunten

Doordat er in de loop van tijd de panelen gereinigd moet worden en er onderhoud gepleegd wordt aan de PV installatie moet de dakbedekkingsconstructie daarop afgestemd zijn. De dakbedekkings-constructie moet bestand zijn tegen intensief belopen waarbij een extra eis is dat Monarplan (PVC folie) en Monarfin (FPO folie) minimaal dikte 1,8 mm dient te zijn. Bij Prelasti (EPDM folie) is de minimaal dikte 1,5mm. Om het rendement van de PV panelen, met name in de zomer, optimaal te houden wordt een witte, zonreflecterende dakbedekking geadviseerd.

Bestekservice PV panelen dak

Totaal Dak Concept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking waarin het PV panelen dak ook is opgenomen. Ga naar bestekservice plat dak om de algemene tool te starten. Of ga direct naar bestekservice PV panelen dak om zonder kans op fouten de bestekservice verder in te vullen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op het PV panelen dak.