Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging biedt zekerheid

TotaalDakConcept is klaar voor nieuwe wet Kwaliteitsborging!
Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt vanuit de overheid een deregulering beoogd waarbij marktpartijen zelf verantwoordelijk zijn voor kwaliteitsborging en het voldoen aan de wettelijke gestelde bouweisen.

Kwaliteitsborging betekent ook voortdurende aandacht voor het bouwproces. Om de kwaliteit van de bouwwerken te kunnen borgen, kunnen straks verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging worden ingezet. Deze instrumenten worden door marktpartijen opgesteld en bestaan uit een systeem van toetsing van ontwerp en controle op uitvoering van het bouwwerk. Het proces van kwaliteitsborging zal worden begeleid door zogeheten ‘kwaliteitsborgers’ die de kwaliteitsbewaking op basis van private kwaliteitsdocumenten en processen bewaken. In het opgestelde gebouwdossier staat alle relevante informatie waaruit blijkt dat het gebouw voldoet aan de bouwregelgeving.

Ontwerp dakconcepten

Duurzaam dak Boston SeattleTotaalDakConcept speelt hierop in door complete doordachte dakconcepten te ontwerpen en daarbij gebruik te maken van de kennis en ervaring van A-merk fabrikanten en leveranciers van dakmaterialen. Op die manier wordt in vroeg stadium al een juiste keuze gemaakt en zal in latere stadia dit eenvoudig en overzichtelijk voor de kwaliteitsborger te controleren zijn. Zekerheid en minimalisering van risico’s staan hierbij centraal. Voor de bouwkundig aannemer biedt dit vanzelfsprekend een zekerheid dat hij met het TotaalDakConcept voldoet aan de gestelde wet- en bouwregelgeving. Kortom geen zorgen meer over het onderdeel “dak”. Een TotaalDakConcept werkt tevens kostenverlagend immers faalkosten worden gereduceerd en op overzichtelijke wijze is controle van het daksysteem mogelijk.

Onderlinge afstemming door A-merk leveranciers en fabrikanten

De TotaalDakConcepten zijn gebaseerd op componenten (dakisolatie, dakbedekking, bevestigingsmiddelen, afwerkingen etc) van A-merk leveranciers en fabrikanten die onderling hun producten en systemen optimaal op elkaar hebben afgestemd. De TotaalDakConcepten zijn dus doordacht goed en voldoen aantoonbaar aan de gestelde eisen.