Over TDC - Algemeen

Beter presterende platdakconstructies door samenwerking

TotaalDakConcept is een samenwerkings- en innovatieplatform van A-merk leveranciers en fabrikanten dat integrale kwalitatief hoogwaardige platdakconstructies realiseert. Samenwerking met alle relevante partijen uit de bouwkolom staat hierbij centraal. Kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid vormen in combinatie met kennis en kunde de solide basis voor de best presterende dakoplossingen.

Missie TotaalDakConcept

Totaaldakconcept wil door de gezamenlijk inzet van de expertise, ervaring en de kwaliteiten van autonoom opererende producenten van A-merk dak- en isolatiematerialen partner aanspreekpunt zijn voor opdrachtgevers, projectontwikkelaars en architecten voor het realiseren van integrale dakconstructies met kwaliteitsborging.

Visie TotaalDakConcept

Totaaldakconcept streeft ernaar om door middel van samenwerking met alle partijen uit de bouwkolom kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dakconstructies te bieden. Deze dakconstructies onderscheiden zich in techniek, duurzaamheid en prestaties met betrekking tot waterdichtheid, isolatie en stormvastheid.

Ontstaan TotaalDakConcept

Luchtzuiveringsdak

Luchtzuiveringsdak

Het ontstaan van TotaalDakConcept vindt zijn oorsprong in de praktijk van alle dag. Tijdens informele contacten tussen diverse leveranciers tijdens beurzen en andere bijeenkomsten en zelfs op de bouwplaats was duidelijk dat het allemaal beter kon op het dak, efficiënter en slimmer, meer samenwerking voor betere eindproducten. Autonome leveranciers die allen weliswaar hun eigen kunstje uitstekend verstonden, maar waar de focus niet primair lag op het gemeenschappelijke eindresultaat. En daarin, zo was de gezamenlijke conclusie, viel er winst te halen. Betere afstemming in de bestekfase en in de uitvoering zou kunnen leiden tot uniforme eindproducten, die kwalitatief, in prestaties, bouwsnelheid en lagere kosten en in duurzaamheid zich zouden kunnen onderscheiden. Samenwerking en betere afstemming met alle relevante partijen uit de bouwkolom en kennisdeling zouden voorwaardelijk moeten zijn. Om deze ambitie daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven, is TotaalDakConcept opgericht, waarin preferred suppliers en suppliers met hun eigen producten, expertise en ervaring een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardig dakconstructies.

Kernwaarden TotaalDakConcept

  • Pionier zijn in integrale dakconstructies die zich onderscheiden in duurzaamheid en prestaties
  • Centraliseren en uitdragen van gezamenlijke kennis en expertise
  • Onverminderde focus op kwaliteit in het totale bouwproces
  • Toegankelijk zijn voor al onze doelgroepen
  • Voortdurende aandacht voor innovatieve creativiteit