Dakterras en leefdak

Dakterras en leefdak. Wat zijn dat?

voorbeeld van een dakterras- en leefdak

Dakterrassen en leefdaken zijn op een dak gecreëerde leefruimtes of verblijfplaatsen. Hierdoor wordt effectiever gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte.

In dichtbevolkte, binnenstedelijke gebieden is er doorgaans een gebrek aan ruimte voor openbaar groen. Deze openbare ruimtes zijn echter erg belangrijk voor het leefklimaat in een stad of dorp. Ze gelden als ontmoetingsplaats, een plaats voor ontspanning of juist voor een plaats van inspanning (sport). In die zelfde steden ligt doorgaans een zee van ruimte onbenut. Dit zijn de (platte)daken! Bovendien zet verstedelijking binnen Nederland door. Het is daarom van belang om elke vierkante meter nuttig te gebruiken.

Soorten dakterrassen en leefdaken

Voor het aanleggen van dakterrassen en leefdaken kan er gekeken worden naar de volgende daken:

  • Daken van parkeergarages (zowel onder als boven maaiveld);
  • Daken van winkels of supermarkten;
  • Daken van woningen of appartementen;
  • Daken van scholen of overheidsgebouwen;
  • Daken van hotels, restaurants of zorginstellingen.

Kortom, nagenoeg alle (platte) daken zijn geschikt om in te richten als dakterras of leefdak mits de dakconstructie daarvoor geschikt is. Dit houdt met name in dat een dakconstructie voldoende draagkracht moet hebben om een dakterras of leefdak te kunnen realiseren.

Inrichten dakterras of leefdak

Dakterrassen of leefdaken kunnen bestaan uit verhardingen, halfverhardingen en vlonders eventueel gecombineerd met groen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het dakterras of leefdak te voorzien van gebruikselementen zoals picknicktafels(sets), banken en zelfs speel- of fitnesstoestellen. Op deze manier wordt het een multifunctioneel dak. Een dakterras of leefdak creëren vergt een doordacht ontwerp en voorbereiding. Een goed ingericht dakterras of leefdak kan een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven in een stad. Daarnaast kan een dakterras of leefdak dat is voorzien van begroeiing ook nog bijdragen aan een betere gezondheid van mensen.

 

Bestekservice Dakterrassen en Leefdaken

TotaalDakConcept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking waarin de dakterrassen en leefdaken ook zijn opgenomen. Ga naar bestekservice plat dak om de algemene tool te starten. Of ga direct naar bestekservice dakterrassen en leefdaken om zonder kans op fouten de bestekservice verder in te vullen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op de dakterrassen en leefdakenTwijfelt u alsnog, neem dan contact met ons op. Mail naar info@totaaldakconcept.nl of bel 085-0187776.