Waterretentiedak

Waterretentiedak. Wat is dat?

Waterretentiedak voor een betere waterhuishouding

Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan al dat hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat straten blank staan, kelders onderlopen of water uit het riool spuit. Wateroverlast als gevolg van hemelwater ontstaat met name in stedelijke gebieden.

Door op platte daken gebruik te maken van vertraging van de hemelwaterafvoer (waterretentie) kan juist in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast worden beperkt. Vaak wordt een retentiedak gecombineerd met een groendak.

Soorten waterretentiedaken

Je hebt waterbuffering- en waterretentiedaken.

  • Bij waterretentiedaken verloopt de hemelwaterafvoer vertraagd en komt het hemelwater niet allemaal in één keer in het riool terecht.
  • Bij waterbuffering wordt het water opgeslagen in het substraat en wordt afgegeven aan de planten als deze het nodig hebben.

Toepassingsmogelijkheden en voordelen van Waterretentiedaken

Wateroverlast als gevolg van hemelwater ontstaat met name in stedelijke gebieden. Door op platte daken gebruik te maken van vertraging van de hemelwaterafvoer (waterretentie) kan juist in deze kwetsbare, dichtbebouwde gebieden regenwateroverlast worden beperkt.

Bestekservice Waterretentiedak

Totaal Dak Concept stelt een gratis bestekservicetool ter beschikking waarin het waterretentiedak ook is opgenomen. Ga naar bestekservice plat dak om de algemene tool te starten. Of ga direct naar bestekservice waterretentiedak om zonder kans op fouten de bestekservice verder in te vullen. Alle keuzes zijn dan afgestemd op het waterretentiedak.