Mechanisch bevestiging met behulp van inductie

Zoals ik in een eerdere blog over mechanisch bevestigde dakbedekkingsconstructies heb aangegeven is deze wijze van bevestigingen in Nederland de meest toegepaste manier om een dakbedekkingsconstructie bestand te maken tegen windbelastingen. Hierbij wordt de bevestiger dóór de dakbedekking aangebracht en in de ondergrond bevestigd.

Inductie

Een bijzondere manier van bevestigen die ook wel wordt toegepast is mechanisch bevestigen door middel van inductie. Inductietechnologie kennen we wel vanuit de keuken. Hierbij worden pannen door middel van inductie verwarmd. Er wordt een elektromagnetisch veld opgewekt, waarmee koolstof of ijzer kan worden verwarmd/verhit. Dit opgewekte elektromagnetisch veld is veilig voor mens en dier (de straling b.v. in een magnetron is dat niet!).

Bij mechanisch bevestigen met behulp van inductietechnologie worden bevestigers toegepast met een metalen schotel. Door de metalen schotel te combineren met een kunststof tule/schacht wordt koudebrugeffect van de bevestiger voorkomen. Door nu de metalen schotel te voorzien van een speciale kunststof coating zal bij gebruik van inductie de metalen schotel verwarmen en daarmee de kunststof coating. Wanneer nu gelijktijdig een dakbedekking hierop wordt aangebracht dan ontstaat er een ‘versmelting’ met de onderzijde van die dakbedekking en daarbij een hechting.

Inductie in de praktijk

Vooralsnog zijn kunststof dakbedekkingen zoals PVC, FPO/TPO en EPDM goed te combineren met deze inductietechnologie. Natuurlijk is het belangrijk dat de coating op de bevestiger is afgestemd op de onder-coating van de kunststof dakbedekking. Bij PVC en FPO/TPO is de onderzijde van deze folie geschikt voor toepassing in combinatie met inductie. Bij EPDM zal een geschikte coating moeten worden aangebracht om een duurzame hechting met inductie te creëren. In alle situaties zal attestering nodig zijn om aan te tonen dat de combinatie ‘inductie-bevestiger’ en dakbedekking geschikt is om op een duurzame manier te worden toegepast op het dak met de daarbij behorende rekenwaarden.

Uitvoering op het dak is relatief eenvoudig. Men begint met het mechanisch bevestigen van de isolatie met de speciale inductiebevestiger. Patroon van verdeling en aantal worden bepaald door de rekenwaarde van de bevestigers en de berekende optredende windbelasting op het dak in de diverse rand-, hoek- en veldzones. Vervolgend wordt de dakbedekking los over de isolatie met bevestigers gelegd. Hierna wordt met een speciaal voor dit doel ontwikkeld inductieapparaat de metalen schotel van de inductiebevestiger verwarmd en de dakbedekking hierop gedrukt. Nadat dit is gebeurd is het belangrijk dat de metalen schotel van de bevestiger met de coating onder druk kan afkoelen. Hierdoor ontstaat de uiteindelijke duurzame hechting. Echter, met het inductieapparaat gaat men door met de volgende bevestigers. Men lost dit op door zware magneten aan een steel tijdelijk op de bevestiger te plaatsen. Door het gewicht, maar ook door het effect van de magneet op de metalen schotel wordt de bedekking voldoende op de schotel van de bevestiger gedrukt totdat deze is afgekoeld en er een duurzame hechting is ontstaan.   

Voordelen van inductie

Waarom zou je kiezen voor inductie? Bij het mechanisch bevestigen van PVC of FPO/TPO worden de bevestigers in de langsoverlap geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid toe te passen bevestigers (bepaald door ligging gebouw en hoogte dak) wordt de baanbreedte van de toe te passen dakbedekking bepaald. Bij toepassing van smallere banen betekent dit meer werk op het dak, omdat meer overlappen gelast moeten worden. Dit geeft al direct het voordeel van inductie weer. Men kan met bredere banen of grotere membranen werken! Bij PVC en TPO/FPO kunnen banen breder dan twee meter worden gebruikt en bij EPDM membranen van grote afmetingen. Dus de werkzaamheden op het dak duren korter en het dak is sneller waterdicht! Een bijkomend voordeel is dat de bevestigers de isolatie aanvullend bevestigen. Werkparkers zijn dus niet nodig.

Wel is het zaak dat tijdens de werkzaamheden regelmatig de hechting van de dakbedekking op de plaatjes gecontroleerd moet worden. Temperatuur en vocht hebben invloed op de kwaliteit van de hechting. Ook dient regelmatig de apparatuur gekalibreerd te worden. Daarnaast is het van belang dat er geen bevestigers worden overgeslagen (of niet gevonden worden) bij het inductieproces. Er kan dan een kritische situatie ontstaan, waarbij de naastliggende bevestigers extra belast worden met als risico dat deze loskomen en er een ‘drukknoopeffect’ ontstaat met als gevolg stormschade.

Bram Kranenburg TotaalDakConcept

Bram Kranenburg

DakAviesKranenburg en adviseur TotaalDakConcept

Deel dit bericht via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Volg ons:

Meer berichten