Stikstofreductie door luchtzuiverende dakbedekkingssystemen

Zoals ik al in eerdere blogs heb aangegeven ligt mijn nadrukkelijke voorkeur bij het ontwerpen van multifunctionele daken. Geef een plat dak vooral ook een extra ‘duurzame’ functie naast het feit dat het dak natuurlijk ook duurzaam waterdicht moet zijn! In veel situaties kan ook aan bestaande daken een extra duurzame functie worden toegevoegd. Wat bedoel ik ook al weer met deze multifunctionele daken?

In deze blog gaan we in op luchtzuiverende dakbedekkingssystemen

Stikstofreductie

Op een van deze mogelijkheden, luchtzuiverende dakbedekkingssystemen, wil ik wat dieper ingaan. Al geruime tijd is de stikstofproblematiek aan de orde van de dag. Het mag duidelijk zijn dat de productie daarvan moet worden verminderd. En daar wordt, voor zover het mij duidelijk is, hard aan gewerkt om tot een reductie te komen.

Een mogelijkheid om deze reductie te helpen tot stand te brengen is het toepassen van een luchtzuiverend dakbedekkingssysteem. Het betreft hier het luchtzuiverend dakbedekkingssysteem Noxite®. Dit systeem werkt als een katalysator die stikstofoxides omzet in een onschadelijke stof. Hiermee kan plaatselijk de concentratie stikstofoxides in de lucht omlaag worden gebracht.

Luchtzuiveringsdak
Luchtzuiveringsdak Hilton, Schiphol

Bij het luchtzuiverend dakbedekkingssysteem Noxite® is de bovenzijde van de dakbedekking afgewerkt met een speciale mineraalkorrel die omhuld is met Anatase (een actieve kristalvorm van titaniumdioxide TiO2). Door foto-katalytische werking van deze Anatase (er is dus UV licht nodig om het proces op gang te brengen) wordt NOx (zoals stikstofdioxide) omgezet in onschuldige nitraten die met het regenwater van het dak worden afgevoerd.

Een TNO-onderzoek toont aan dat 1m2 Noxite® dak ettelijke duizenden m3 lucht per jaar kan zuiveren. Als vuistregel wordt aangehouden dat in een omgeving met een hoge concentratie luchtvervuiling 1000 vierkante meter dak belegd met Noxite® jaarlijks 52 miljoen kubieke meter vervuilde lucht zuivert (bij een reductie van 40 µgNO2/m3).

Warmtereductie in de zomer

Door de lichte kleur van de Noxite® draagt deze ook bij tot minder warme daken in de zomer. Om het Noxite®-dak optimaal te laten functioneren is een goed afschot van het dak belangrijk. Daar waar water blijft staan op het dak zal het systeem niet functioneren! Ook het regelmatig reinigen van het dak komt het systeem vanzelfsprekend ten goede!

Het mag duidelijk zijn dat alleen niet-geballaste daken geschikt zijn voor deze toepassing. Voor wat betreft begaan-/beloopbaarheid worden geen extra eisen gesteld aan de dakbedekkingsconstructie (warmdak)! Inmiddels zijn er interessante projecten met deze Noxite®-dakbedekking uitgevoerd zoals het dak van De Nederlandse Bank in Amsterdam, Hilton hotel op Schiphol en het data centrum van Google in de Eemshaven.

 

bestekservice TotaalDakConcept

Bram Kranenburg      

DakAdviesKranenburg, adviseur TotaalDakConcept

Deel dit bericht via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Volg ons:

Meer berichten