Duurzame dakbedekkingsmaterialen voor platte en licht hellende daken

Zoals ik in eerdere blogs heb aangegeven kunnen we platte daken vele functies geven. Onder de titel ‘Wat zijn de valkuilen bij het ontwerpen van multifunctionele daken?’ geef ik in deze blog de mogelijkheden aan van wat er allemaal mogelijk is op platte en licht hellende daken. Om deze multifunctionele daken duurzaam te laten functioneren, heb ik ook de opbouw van de dakbedekkingsconstructie omschreven en toegelicht. Veelal is de keuze voor het dakbedekkingssysteem een bitumineuze oplossing.

EPDM gebruik neemt toe

Maar in toenemende mate wordt hier ook EPDM voor gebruikt. Denk daarbij aan retentiedaken, ook wel bekend als waterdaken of blauwe daken. De bedoeling van deze daken is primair het tijdelijk bergen van water op daken. Vanzelfsprekend dient de dragende dakconstructie bestand te zijn tegen deze extra belastingen. Bijkomend voordeel van EPDM is dat men in grote membranen kan werken die op maat gemaakt kunnen worden (dus geen overlappen maken op het dak). Ook toepassingen onder vegetatiedaken is een stijging te zien. Door de lange levensduur is toepassing onder PV panelen een mogelijkheid (gaat langer mee dan de PV panelen). Nadeel is de zwarte kleur, waardoor het rendement van de PV panelen in de zomer vermindert.

Kwetsbaarheid traditionele daken

Echter er worden ook nog veel daken ontworpen die geen extra functie krijgen, de zogenaamde traditionele daken. Bij deze daken worden op de dakbedekking geen zaken aangebracht zoals vegetatie of terrassen. Hierbij wordt dus de (onbeschermde) dakbedekking extra zwaar belast door UV-straling en temperatuurwisselingen. Door het zogenaamd “exposed” toepassen (zonder schutlaag/beschermlaag), wordt het dakbedekkingssysteem dus blootgesteld aan UV-straling en temperatuurwisselingen, waardoor een extra beroep moet worden gedaan op weerstand tegen veroudering van het dakbedekkingssysteem.

Bitumineuze dakbedekkingssystemen hebben in deze “exposed” toepassing een verwachte levensduur van 20 tot 40 jaar (afhankelijk van de kwaliteit van de toplaag, opbouw dakbedekkingsconstructie en vakmanschap tijdens applicatie).

cromstrijen Icopal Universal

Bij PVC (weekgemaakte Poly Vinyl Chloride) daken kan de verwachte maximale levensduur vergeleken worden met bitumineuze dakbedekkingssystemen. Echter dit wordt in hoge mate bepaald door de toegepaste dikte van de PVC folie. Er is een duidelijk verschil tussen 1,5 mm dikte of 1,8 mm. Toepassing van 1,2 mm wordt niet meer aangeraden. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat POCB (Poly Olefine Co-polymerisaat Bitumen, Icopal Universal) een verwachte levensduur heeft van meer dan 40 jaar.

Recyclen EPDM

EPDM (Ethyleen Propyleen Di Monomeer) spant echter de kroon met een bewezen levensduur van meer dan 40 jaar. Bij een duurzaam product hoort ook een duurzame manier van recycling. De EPDM-producenten hebben dit gevonden in de vorm van pyrolyse. Bij het pyrolyseproces wordt het te verwerken materiaal verhit tot 300-600oC. Het materiaal vervliegt door deze verhitting deels in de vorm van gas en een deel blijft als vaste stof achter. Deze vaste stof (die achterblijft, zoals filler, pigment, carbon black (ca 60-65%)) kan worden hergebruikt in de productie van nieuwe EPDM-dakbedekking.

Hoewel het pyrolyseproces veel energie kost en dus ten koste gaat van veel CO2 – emissie, blijk uit onderzoek, dat door het terugwinnen van met name carbon black uit oude EPDM-dakbedekking en snijafval voor het produceren van nieuwe EPDM, deze extra CO2 – emissie ruimschoots wordt gecompenseerd.

Dat er veel via dit pyrolyseproces wordt gerecycled valt nog te bezien. Zoals eerder gesteld gaat de folie lang mee en is dus nog maar beperkt beschikbaar voor recycling. Ook snijafval wordt op jaarbasis beperkt aangeleverd.

Al met al is het goed te weten dat er ook voor EPDM een recycleproces voor handen is. Producten die hierbij vrijkomen kunnen worden hergebruikt in de productie van nieuwe producten.

Bram Kranenburg TotaalDakConcept
Bram Kranenburg 

DakAdviesKranenburg, adviseur TotaalDakConcept

 

Deel dit bericht via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Volg ons:

Meer berichten