Hergebruik materialen bij sloop platte daken loont!

Platte daken kunnen lang en duurzaam waterdicht functioneren. Natuurlijk dient u wel, afhankelijk van de functie van het dak, de juiste materialen kiezen! Wat heel belangrijk is: De diverse materialen, zoals isolatie en dakbedekkingdienen moeten goed op elkaar zijn afgestemd, zodat de totale dakbedekkingsconstructie duurzame waterdichtheid kan garanderen!
We weten dat gebouwen die vandaag gebouwd worden er niet voor de eeuwigheid worden neergezet. Een periode van dertig jaar als technische/economische levensduur is tegenwoordig geen uitzondering meer. Reden te meer om bij het ontwerp al rekening te houden met de mogelijkheden om het gebouw ook weer te kunnen ontmantelen (circulaire bouwen). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoofdstructuur van het bouwwerk dat te demonteren moet zijn. Bijvoorbeeld een staalconstructie die niet gelast wordt, maar met bouten en moeren wordt gemonteerd, zodat in de sloopfase het bouwwerk makkelijk kan worden gedemonteerd.

Ontwerpfase

Dit geldt natuurlijk ook voor het platte dak. In de ontwerpfase van het dak moet er al rekening mee worden gehouden dat het ooit ook weer ontmanteld moet kunnen worden. Dus een keuze voor het mechanisch bevestigen van dakbedekkingsconstructies ligt hier voor de hand. Een dergelijke constructie is eenvoudig te demonteren. Hierdoor zijn de verschillende materialen, zoals isolatie en dakbedekking al op het dak te scheiden.
Lonend is dat deze materialen ook gerecycled kunnen worden. Dit geldt voor zowel isolatie als voor dakbedekking. Zo kan Kingspan Unidek oude EPS in een speciaal proces weer voor een deel toevoegen aan nieuwe EPS isolatie en kan Icopal/BMI op een duurzame manier oude bitumen daken recyclen voor verder gebruik. Ook alle non-ferro metalen die op de daken worden gebruikt, zoals loden afvoeren, aluminium daktoevoeren en dakrandafwerkingen kunnen prima worden gerecycled. TotaalDakConcept - hergebruik materialenGoed voorbeeld zijn de aluminium muurafdekkappen van Roval Aluminium, die als dakrandafwerking worden toegepast. De muurafdekkappen zijn voorzien van een uniek klangensysteem dat schroefloze montage mogelijk maakt en dat demontage en hergebruik vergemakkelijkt.

Leg alles vast!

Belangrijk voor een succesvol recycleproces is dat het te slopen dak van tevoren goed geïnspecteerd wordt. Dit houdt in dat op diverse plaatsen dakinsnijdingen moeten worden gemaakt. Op deze manier kan men een goed beeld krijgen van de dakopbouw. Is er op het dak nog asbesthoudend materiaal of teermastiek aanwezig? Is dat het geval dan is het dak niet geschikt voor recycling! Ook belangrijk is de wijze van bevestiging van de dakbedekkingsconstructie. Is het losliggend geballast, gekleefd of mechanisch bevestigd? Al deze informatie is van belang om van tevoren vast te leggen in een overzicht, bijvoorbeeld een formulier.

Scheiden op het dak

Wanneer het dak gesloopt wordt, dient op het dak al de scheiding van de diverse materialen plaats te vinden. Vanzelfsprekend moeten de materialen ook gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er meerdere afvalcontainers aan de voet van het gebouw moeten worden geplaatst.
Wat oude bitumineuze dakbedekking betreft, is het belangrijk dat die zo schoon mogelijk is en in stukken van vierkante meters wordt gesneden. Hierdoor is het mogelijk om deze oude bitumen verder te bewerken. Een eerste stap is om het materiaal te shredderen (verkleinen) op juiste specificatie/afmetingen. Afhankelijk van waar het zal worden toegepast, zijn de afmetingen enkele millimeters (voor toepassing in de wegenbouw) tot stukken van ca. 150×150 mm2 (voor toepassing in nieuwe dakrollen).

Hergebruik bitumen

In de wegenbouw wordt het fijne bitumen granulaat voor ca. 5% toegevoegd aan en vermengd met het asfaltmengsel in de asfaltmolen. Doordat het bitumen granulaat voornamelijk bestaat uit gemodificeerde bitumen geeft dit aan het asfaltmengsel (zoals gebleken) verbeterde eigenschappen.
Wanneer het geshredderde materiaal wordt toegepast in nieuwe bitumineuze dakrollen gaat het recycleproces wat anders. Het ’grof’ geshredderde materiaal wordt in een warm proces bewerkt. Hierbij wordt het bitumen gescheiden van het dragermateriaal en worden verdere verontreinigingen voorkomen. Tijdens dit proces lukt het om tot 80% bitumen uit het geshredderde materiaal te halen. Het teruggewonnen verouderde bitumen wordt vermengd met virgin bitumen en polymeren. Hierna kunnen er nieuwe hoogwaardige dakrollen van worden gemaakt. Afhankelijk van de kwaliteit van het verouderde bitumen lukt het tot wel 40-50% van dit materiaal toe te voegen aan de nieuwe te produceren dakrol.

Houdt rekening met hergebruik in ontwerpfase

Het is zeker de moeite waard om het recycleproces verder uit te breiden! Het mooiste is natuurlijk dat in de ontwerpfase er al rekening mee wordt gehouden dat materialen hergebruikt kunnen worden. De gratis bestekservice van TotaalDakConcept voorziet hierin. Voor alle soorten daken: van traditioneel dak tot zonreflectiedak en van PV panelen dak tot groendak.

bestekservice TotaalDakConcept
Bram Kranenburg

DakAdviesKranenburg, adviseur TotaalDakConcept

Deel dit bericht via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Volg ons:

Meer berichten